LAADINSTALLATIES

Bijna alle VIGAN installaties zijn ontwikkeld om bijna alle soorten bulkgoederen te kunnen verhandelen in zowel de binnen- als zeevaart.

Het laden gebeurt mechanisch: de goederen kunnen o.a. in de laadarm getransporteerd worden door geïntegreerde banden (eventueel mobiele) of door middel van een kettinggeleider. Nadien zorgt de zwaartekracht in het ruim voor het lossen door gebruik van een telescopische laadkop.

De laadarm is meestal gemonteerd op een draaikroon.

De kombinatie van de telescopische- en rotatiebewegingen laat een uniform laden toe tot in het ruim van het schip.

1. GAMMA VAN MODELLEN


De VIGAN laadinstallaties kunnen op maat en volgens de noden van de klant gebouwd worden : product, grootte van het schip, vereiste capaciteit…

2. CONTROLE VAN DE STOFUITLAAT


3. SPECIALE UITRUSTINGEN (voorbeelden)


Gemotoriseerde, roterende laadkop


Controle cabine


De bandgeleider van de telescopische arm kan voorzien worden van een constant weegsysteem.


Een optionele projector kan gemonteerd worden aan het einde van de telescopische laadbuizen. Deze zorgen ervoor dat de goederen gelijkmatig over het ruim van het schip verdeeld worden.


Juridische informatie | Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren